ปัจจุบันระบบ CU e-Thesis เปิดให้บริการเป็นปกติ
ทั้งนี้ หากท่านใช้งานแล้ว พบว่า ข้อความใดแสดงผลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน จากการปิดปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่ผ่านมา (วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559) ขอให้แจ้งรายละเอียดมาที่ ethesis.grad@gmail.com
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะทำงาน ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกในการใช้งาน
EN
 
ELECTRONIC THESIS WRITING SYSTEM (E-THESIS)
Graduate School, Chulalongkorn University
หมดเขตวันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ระบบทวิภาค ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น.
 ประกาศ 
เข้าสู่ระบบ / Login
Remember me
Fast link
» «